Košík 0 0 € Přihlásit se
Zpět na články

Nečistoty v konope

01. 12. 2022

Rastlina konope má geniálnu vlastnosť - dokáže čistiť pôdu a absorbovať z nej ťažké kovy. Táto geniálna vlastnosť sa však môže zmeniť na obrovské riziko, ak sa takto kontaminované konope chystáme užívať na zlepšenie svojho zdravia.


Trh s kanabisom stále rastie a noví výrobcovia začínajú ponúkať širšiu škálu produktov. Ide však väčší výber ruka v ruke s vyššou kvalitou? Vzhľadom na to, že konope je obzvlášť náchylné k rôznym druhom kontaminácie a že trh s kanabisom stále nie je plne regulovaný, možno o tom mať určité pochybnosti.

 

Chemické kontaminanty v konope

V súčasnosti neexistujú žiadne predpisy, ktoré by výrobcom ukladali povinnosť testovať konopné produkty na prítomnosť chemických látok alebo mikroorganizmov. Je to škoda, pretože rastlina je silne vystavená kontaminujúcim látkam a všetky výrobky by mali byť takto testované. Informácie o tom, aké kontaminujúce látky môžu byť v konope prítomné, nájdete v texte nižšie.

 

Nie všetky rastliny sú schopné rásť v kontaminovanej pôde. Konope však patrí medzi rastliny, ktoré dobre znášajú kontamináciu. Hovoríme o kontaminácii ťažkými kovmi, ako je olovo, kadmium, ortuť alebo chróm, ale aj o nekovových chemických látkach, ako je arzén, dusičnany alebo dusitany. Konzumácia chemicky kontaminovaného konopného produktu môže viesť k závažným vedľajším účinkom, a preto je dôležité takúto kontamináciu čo najskôr rozpoznať.

 

Ťažké kovy

Konopné rastliny majú zvláštnu vlastnosť, a to schopnosť vyťahovať ťažké kovy z pôdy a hromadiť ich vo vyšších častiach. Výskumníci z univerzity vo Wuppertale a Faserovho inštitútu v nemeckých Brémach preukázali, že konope vysadené za účelom remediácie (dekontaminácie kontaminovanej pôdy) akumuluje väčšinu ťažkých kovov v listoch.

 

Naproti tomu na stonkách rastlín neboli zistené prakticky žiadne stopy kontaminácie. Všetky následné štúdie o pestovaní konope len potvrdili to, čo zistili nemeckí vedci – vykazujú schopnosť hyperakumulácie ťažkých kovov, ako je arzén, olovo, ortuť, meď, chróm a nikel. To znamená, že produkty z plodín vypestovaných na pôde, kde bolo prítomné aj malé množstvo ťažkých kovov, môžu byť týmito kovmi kontaminované.

 

Ťažké kovy sa ukladajú v mäkkých tkanivách a kostiach, vyskytujú sa v krvi a narúšajú fyziologické funkcie, napríklad fungovanie imunitného systému. Pri požití vysokých koncentrácií ťažkých kovov dochádza k otrave organizmu. V niektorých prípadoch môže dôjsť aj k úmrtiu.

 

ťažké kovy škodlivé látky

 

Nekovové kontaminanty

Kontaminácia životného prostredia arzénom je najčastejšie spojená s ťažobnou činnosťou samotného prvku alebo zlata. Kontaminácia arzénom sa celosvetovo týka až 70 krajín, vrátane Česka, Poľska a najmä oblasti okolo Dolného Sliezska, kde bola arzénová baňa v prevádzke viac ako 700 rokov.

 

Koncentrácie toxických derivátov arzénu boli zistené vo vode aj v pôde. Konope môže vyťahovať arzén zo zeme a hromadiť ho vo vyšších polohách. Arzén je nielen prudký jed, ale má aj karcinogénne účinky a je rádioaktívny. Naproti tomu dusitany, ktoré sa bežne používajú na hnojenie plodín, môžu byť v pôde prítomné ešte mnoho rokov. 7

 

Dusitany v ľudskom tráviacom trakte vplyvom činnosti bakteriálnej flóry alebo nízkeho pH žalúdka podliehajú premenám, ktorých výsledkom je vznik zdraviu nebezpečných zlúčenín - nitrozamínov. Tie sú vysoko karcinogénne a škodlivé najmä pre deti.

 

Pesticídy v konope

Pesticídy boli vyvinuté na boj proti škodlivým mikroorganizmom, škodcom a chorobám, ktoré postihujú nielen rastliny, ale aj zvieratá alebo vodné plochy. Ide o rôzne druhy chemických zlúčenín, ktoré ničia nielen škodlivé organizmy, ale aj ďalšie organizmy, ktoré žijú v danej oblasti. Predstavujú preto priamu hrozbu pre človeka a jeho zdravie, najmä ak je prekročená norma pre ich obsah v potravinách.

 

Panuje presvedčenie, že dostatočne dlhý interval medzi aplikáciou pesticídov a zberom je dostatočný na to, aby sa zabránilo vzniku rezíduí v rastlinách. Bohužiaľ pesticíd nie je vždy neutralizovaný a určite ho časť zostane v pôde. Pokiaľ konope rastie na takej pôde alebo sú počas jeho rastu aplikované herbicídy (pesticídy) či iné pesticídy, existuje predpoklad, že ich výsledné produkty budú obsahovať.

 

pesticídy testovanie

 

Biologické kontaminanty v konope: baktérie, plesne a kvasinky

Po ukončení rastovej fázy sa rastlina konope zreže a usuší. Potom môže dôjsť k biologickej kontaminácii, najmä ak boli rastliny napadnuté hubami alebo baktériami ešte vo fáze rastu. Okrem toho sú nevhodné podmienky sušenia a skladovania sušeného konope, ako je príliš vysoká vlhkosť alebo zle vetrané priestory, faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť kontaminácie.

 

Tieto patogény sa môžu nachádzať v konečnom produkte z konope, ako je CBD olej, a spôsobovať negatívne vedľajšie účinky u ľudí. Niektoré rastlinné patogény produkujú toxíny, napríklad pleseň ružovú. Ich konzumácia narúša organizmus a spôsobuje alergie. Plesne, baktérie a huby, ktoré sa v konope vyvíjajú, predstavujú značný problém, najmä v ekologickom poľnohospodárstve, kde sa nepoužívajú pesticídy. Preto by sa pred spracovaním mali všetky suroviny z konope testovať aj na biologické kontaminanty.

 

Môže byť konope kontaminované mikroorganizmami?

Ako ukazuje prípad z USA z roku 1981, bohužiaľ môžu. V tom čase sa približne 31 ľudí otrávilo po konzumácii konope kontaminovaného salmonelou, nebezpečnou baktériou, ktorá spôsobuje brušný týfus, ochorenie zažívacieho traktu. Baktérie salmonely žijú u ľudí aj u zvierat.

 

K nákaze dochádza požitím potravín alebo vody kontaminovanej týmito mikroorganizmami. Najčastejšie sa jedná o vajcia (a potraviny, ktoré ich obsahujú), nedostatočne tepelne upravené hydinové mäso alebo potraviny, ktoré prišli do styku so zvieracími výkalmi. To je veľmi zriedkavé, rovnako ako kontaminácia konope baktérií Eschericha Coli, ktorá sa vyskytuje v hrubom čreve ľudí a zvierat a môže sa dostať do rastlín alebo zeleniny prostredníctvom kontaminovaného hnoja.

 

Na konope pestovanom za vysokej vlhkosti a teploty sa môžu vyskytovať ďalšie mikroorganizmy, konkrétne huby rodu Aspergillus. Huby produkujúce mykotoxíny sa môžu usídliť v pľúcach fajčiarov konope a spôsobovať nepríjemné príznaky podobné astmatu

 

Zvyšky rozpúšťadiel v konope

Niektoré druhy konopných extraktov alebo CBD olejov, ako sa im ľudovo hovorí, sa vyrábajú za použitia rozpúšťadla. Existujú netoxické rozpúšťadlá, ako je CO2, a toxické, ako je etanol (v Herbaluse oleje vyrábame za pomoci superkritickej CO2 extrakcie). Ten musí byť v konečnej fáze extrakcie od oleja oddelený, ale môže sa stať, že v oleji zostane časť rozpúšťadla.

 

To platí najmä pre tzv. garážové extrakcie, teda výrobu CBD olejov neskúsenými firmami, malými remeselníkmi, ktorí nemajú potrebné know-how a laboratórne zázemie. Konopné výrobky obsahujúce zvyšky rozpúšťadiel môžu byť veľmi nebezpečné pre zdravie, takže pokiaľ je použité toxické rozpúšťadlo, musí byť olej testovaný na jeho prítomnosť.

 

Testovanie konope je nutnosťou

Konope má mnoho cenných vlastností a výrobky z neho je možné široko využiť. Pretože je však rastlina veľmi náchylná na kontamináciu, je potrebné konopné produkty testovať. Aby bolo isté, že konečný produkt, napríklad konopný čaj alebo CBD olej, bude mať iba zdraviu prospešné vlastnosti a nebude škodiť spotrebiteľom, mala by ich každá konopná spoločnosť dôkladne otestovať.

 

TIP na súvisiaci článok: Certifikovaný CBD olej
V tomto článku sa dozviete, ako spoznať certifikovaný CBD olej, v ktorom sa nenchádza žiadne zdraviu škodlivé látky.

 

Zákonodarcovia požadujú iba testovanie na prítomnosť THC, látky s psychoaktívnymi účinkami, ale to nestačí na to, aby spotrebiteľom zaručil bezpečný produkt, ktorý splní ich očakávania. Každý konopný výrobok by mal byť testovaný na prítomnosť ťažkých kovov, nekovových toxínov, plesní, húb, baktérií alebo mikroorganizmov.

Autor: Tomáš Konieczny

 

Na kvalite a správnosti informácií, ktoré s vami zdieľame v našich článkoch, nám záleží rovnako ako na našich produktoch samotných. Pokiaľ ste našli v našom článku nejakú chybu, preklep, či nezrovnalosť, dajte nám vedieť na info@herbalus.cz alebo nám zavolajte na číslo +421 948 203 208.

 

Kto je autorom tohto článku?

 

Bc. Tomáš Konieczny
Narodený 4.7.1992 v Třinci
Vyštudoval ekonomický odbor, celý život sa však venoval cestovnému ruchu, zdravému životnému štýlu, konope a skúmaniu jeho vplyvu na ľudské zdravie.
Zakladateľ a konateľ firmy Herbalus, kde stojí okrem iného za vývojom produktov a objavovaním prínosu konope v rôznych fyzických či psychických aspektoch zdravia.